1st vs 2nd Tier: Human Nature Prepares For A Momentous Leap

Human Nature Prepares For A Momentous Leap zijn de exacte woorden die Clare Graves gebruikte als titel in zijn beroemde artikel in The Futurist toen hij verwees naar de overgang van het Groene naar het Gele waardesysteem. Zijn onderzoeksdata wezen uit dat de kenmerken van mensen die vanuit het Gele waardesysteem naar de wereld keken en handelden aanzienlijk andere kenmerken vertoonden dan mensen die gecentreerd waren in de andere waardesystemen.