1st vs 2nd Tier: Human Nature Prepares For A Momentous Leap

Human Nature Prepares For A Momentous Leap zijn de exacte woorden die Clare Graves gebruikte als titel in zijn beroemde artikel in The Futurist toen hij verwees naar de overgang van het Groene naar het Gele waardesysteem. Zijn onderzoeksdata wezen uit dat de kenmerken van mensen die vanuit het Gele waardesysteem naar de wereld keken en handelden aanzienlijk andere kenmerken vertoonden dan mensen die gecentreerd waren in de andere waardesystemen.


L_of_H_Ex_cvr_sm

e1-graves-clare-human-nature-prepares-for-a-momentous-leap-1-728


Kenmerken van Geel
Als eerste merkte hij op dat de Geel georiënteerde levenshouding veel vrijer is dan de levenshouding van de andere waardesystemen. Geel gecentreerde mensen leken zich geheel vrij – en onafhankelijk van hun leefomgeving – te kunnen bewegen en uiten. Zo waren ze, in tegenstelling tot andere drijfveren, niet meer bang om afgewezen te worden en waren ze niet meer bang voor het oordeel van andere mensen of van God. Daarnaast was er geen behoefte meer om indruk te maken op anderen en hoefden ze niet meer kosten wat het kost de top te bereiken. Ook streefden ze geen absolute waarheden meer na en hadden ze geen behoefte meer ergens bij te willen horen. Kort samengevat: ze waren vrij van irrationele angsten, dwangmatig behoeften en vertoonden geen compulsief gedrag. Deze Gele vrijheid wil overigens niet zeggen dat het Gele waardesystemen niet verbonden is met hun omgeving. Integendeel, Geel gecentreerde mensen zijn juist zeer betrokken en vertonen veel compassie. Het grote verschil met andere waardesystemen is echter dat ze zich niet angstvallig of dwangmatig door hun leefomgeving laten leiden. Meer weten over Geel? Beluister de originele audio-opname van Graves over Geel (fragment van 16:31 – 20:49 min.) of ga direct naar de pagina over het Gele waardesysteem.

Van Denken in Tekorten naar Denken in Overvloed
Graves vond zijn eigen bevindingen letterlijk verbijsterend. Hij voorzag dat de mensheid in het voorportaal van een grote verschuiving in bewustzijn was aangekomen. Vandaar zijn Momentous Leap uitspraak. En hij voorspelde dat de mensheid een fundamentele verandering in haar denken zou ondergaan. Vanuit het denken in tekorten en armoede (de eerste 6 waardesystemen; Beige t/m Groen zijn altijd bezig zichzelf veilig te stellen voor tekortkoming), zou de mens in de toekomst vanuit overvloed en rijkdom gaan denken (Geel en verder). Van armoedebewustzijn naar rijkdombewustzijn dus. Wat Graves verder opviel in zijn data is dat het Gele waardesysteem opvallend veel overeenkomsten vertoonde met het Beige waardesysteem. Het grote verschil verschil tussen beide was het bewustzijn en de context. Beiden gaan over overleving. Maar waar Beige vooral bezig is met individuele overleving is Geel vooral betrokken over de overleving van het leven an sich (en maakt daarmee het eigen leven ondergeschikt) op planetair en kosmisch niveau. Deze bevinding deed Graves concluderen dat Geel wel eens het nieuwe Beige kon zijn, en dat de Spiral zich telkens binnen een cyclus ontvouwd in 6 opvolgende waardesystemen en zichzelf dan herhaalt in een nieuwe cyclus van 6, maar op een heel ander bewustzijnsniveau.

Spiral Pic 16 Yellow Spirals 2

Spiral Pic 13

Spiral Pic 12

Subsistence Levels vs Being Levels
Op basis van zijn onderzoeksresultaten en hypotheses noemde Graves de eerste 6 waardesystemen ‘subsistence levels’, omdat ze in essentie gaan over hebben, willen krijgen en doen opheffen van het gevoel van tekortkomen. Het nieuw ontvouwende waardesysteem (Geel) noemde hij ‘being level’, omdat deze in essentie gaat over zijn; zijn met de bestaande realiteit zoals die is en van daaruit acteren. De bevindingen van Graves werden in de jaren 90 bevestigd door Beck, Cowan en Wilber toen zij ontdekten dat Turkoois, in opvolging op Geel, wel eens het nieuwe Paars (na Beige) zou kunnen zijn. Overigens waren het Beck en Cowan die de term 1st en 2nd tier (1e en 2e bandbreedte) introduceerden als vervanging voor subsistence en being. Wilber verving de naam subsistence door deficiency.

Meer weten over 1st en 2nd Tier?
Klik op een link hieronder:
Audio fragment van Clare Graves over Geel (fragment van 16:31 – 20:49 min.)
Audio fragment van Ken Wilber over 1st en 2nd Tier
Artikel van Chris Cowan over 1st en 2nd Tier
U kunt natuurlijk ook onze pagina’s met Artikelen, Boeken, Links en Films & Clips bekijken voor meer informatie.

Naar volgende Basisprincipe: Enkele Kanttekeningen van 2nd Tier