SDiNL v3 Logo Figuur

Missie SDiNL

Het is de missie van SDiNL om mensen, organisaties en maatschappij te inspireren en ondersteunen in het toepassen van SDi in hun dagelijkse praktijk ten behoeve van integrale maatschappelijke vernieuwing.

Visie

In het toepassen van SDi streeft SDiNL naar een gezonde manifestatie en integratie van de waardesystemen in individuen, organisaties en samenleving. Onder gezonde manifestatie en integratie wordt in dit kader verstaan:

  • alle waardesystemen nemen hun ‘natuurlijkSONY DSCe plek’ in; dus aanwezig en niet de andere waardesystemen bevechtend.
  • alle waardesystemen uiten zich constructief en levensbevestigend: én dus niet destructief of tégen dingen.

Meer weten over de waardesystemen? Klik hier.

Door de toepassing van SDi te bevorderen wil SDiNL mensen, organisaties en samenleving stimuleren om:

  • de eigen referentiekaders te overstijgen en te kijken vanuit een waardevrij beeld naar hun leef- en werkomgeving;
  • te leven en werken vanuit het hoogst haalbare potentieel;
  • passende, vitaliserende en veerkrachtige leef- en werkomgevingen te creëren waarin het potentieel van mensen optimaal tot recht komt.

SOS CR HR Flower 2

Waarde

SDiNL staat garant voor de kwaliteitsborging van het oorspronkelijke SDi gedachtegoed van Prof. Clare W. Graves, Dr. Don Beck & Christopher Cowan. In de dagelijkse praktijk werken de mensen verbonden aan SDiNL al jaren met SDi en ervaren dit als zeer waardevol. De SDi kennis die zij hebben opgedaan willen ze graag met u delen.

Meer weten over de toepassingsmogelijkheden van SDi? Klik hier.
Meer weten over de organisaties en de mensen achter SDiNL?
Klik hier voor Synnervate.
Klik hier voor het Center for Human Emergence