Integrale Visie: De Hele Kaart In Beeld

De SDi zienswijze en perspectieven gaan uit van een integrale en inclusieve kijk op de werkelijkheid. Integraal in deze context betekent:

  • Alles en iedereen doet er toe en niets of niemand wordt uitgesloten in het bekijken en diagnosticeren van een persoon, team, organisatie en samenleving.
  • Zowel de binnen- als de buitenkant wordt in ogenschouw genomen. Zonder deze binnenkant (onze gevoelens, waarden en cultuur) is er namelijk slechts een vervormde buitenkant (gedrag en fysieke manifestatie). Binnen geeft buiten vorm en op haar beurt, heeft wat buiten gebeurt weer invloed op wat het met ons van binnen doet.