SDi Opleidingen & Certificatie

Synnervate verzorgt namens SDiNL een aantal SDi certificatieopleidingen. Deze door Dr. Don Beck geaccrediteerde opleidingen zijn geschikt voor professionals die zich willen ontwikkelen tot officieel erkende SDi Practitioner. Wij bieden de opleidingen zowel in-company als via persoonlijke leertrajecten aan.

Klik hier om direct naar het SDi opleidingsaanbod te gaan op de site van Synnervate.

SDi Certificatietraject
Het SDi Certificatietraject is een doelgericht en betekenisvol traject dat u ondersteunt in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het SDi Certificatietraject geeft u een helder kader en een duidelijke structuur van waaruit u je de uitgebreide en rijke inhoud van SDi stap-voor-stap eigen kunt maken. De criteria waaraan de trainingen dienen te voldoen zijn internationaal vastgelegd en worden wereldwijd toegepast. Dit zorgt voor een levendige community van SDi Practitioners die continu van elkaar leren en al doende de toepassingsmogelijkheden van SDi met elkaar doorontwikkelen.

Er zijn op dit moment 5 niveaus (‘Levels’) van SDi certificatie. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende opleidingen. Klik hier voor de flyers en meer inhoudelijke informatie over de opleidingen.

Wilt u uw Spiral Dynamics gratis testen? Klik hier voor meer informatie.

SDi-1 Badge

SDi Level 1: Explorer
Tijdens de SDi-1 training leert u de basistheorie en de fundamenten kennen van het Spiral Dynamics Integral model en wordt u uitgenodigd om op een nieuwe manier naar de werkelijkheid te kijken. De training geeft inzicht in de concepten rondom Evolutionair Bewustzijn en is gebaseerd op het gedachtegoed van prof. Clare Graves, Dr. Don Beck en Ken Wilber. We introduceren de inhoud en betekenis van de waardesystemen (ook wel ‘kleuren’ of ‘vMemes’ genoemd), leggen uit hoe de veranderdynamiek tussen de waardesystemen werkt en plaatsen de waardesystemen in een integrale context door ze te koppelen aan Wilber’s kwadranten model. Vast onderdeel van de SDi training is de Spiral Experience: een ervaringsgerichte dag waarin u aan den lijve kunt ervaren hoe de Spiral in u actief en aanwezig is. Dit alles geeft u een goed overzicht van wat SDi inhoudt, hoe SDi zich manifesteert in de wereld om ons heen en hoe u SDi kunt vertalen naar de dagelijkse realiteit.

SDi-2 Badge

SDi Level 2: Practitioner
De SDi-2 trainingen zijn gericht op het toepassen van SDi in de praktijk binnen een specifieke context. Kern van deze trainingen is dat u als deelnemer vanuit SDi perspectief met concrete casuïstiek aan de slag gaat die door uzelf en door de trainers wordt ingebracht. Tijdens de trainingen gaat u complexe vraagstukken duiden en interpreteren om vervolgens tot een analyse te komen die leidt tot vernieuwende, passende en afgestemde interventiestrategieën. Op dit moment worden er drie SDi-2 modules aangeboden:

SDi-2 Team- & Organisatieontwikkeling (SDi-2 TOO): gericht op het toepassen van SDi binnen een bedrijfsmatige en/of organisatorische context.

SDi-2 Evolutionair Leiderschap (SDi-2 EL): gericht op het toepassen van SDi binnen een leiderschapscontext.

SDi-2 Integrale Samenlevingsontwikkeling (SDi-2 ISO): gericht op het toepassen van SDi binnen een maatschappelijke en/of samenlevingsgerelateerde context (buurten, wijken, steden, etc.).

SDi-3 Badge

SDi Level 3: Senior Practitioner
Het SDi-3 Senior Practitioner certificatietraject bouwt voort op datgene wat u geleerd heeft tijdens de SDi-1 en SDi-2 trainingen. Het is een traject waarin u als deelnemer individueel en on-the-job wordt begeleid en geadviseerd door een ervaren SDi-4 Master Practitioner. Het SDi-3 traject is zo ontworpen dat uw kwaliteiten en competenties in de praktijk optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. Deelnemers aan dit traject brengen hun eigen casuïstiek in als uitgangspunt en hebben na afronding aangetoond zelfstandig met SDi te kunnen werken in de praktijk en waarde toe te voegen aan de wereldwijde SDi community.

SDi-4 Badge

SDi Level 4: Master Practitioner
Naarmate u zich meer en meer verdiept in SDi en er steeds vaker mee werkt in de praktijk zult u op een gegeven moment een ‘Master’ status bereiken rondom één of meerdere onderwerpen. Deze status wordt u toegekend voor uw bewezen diensten en behaalde resultaten door andere SDi Masters en SDi Wizards. Eén van de implicaties van de ‘Master’ status is dat u ook anderen mag gaan begeleiden op hun pad naar meesterschap. Meer weten? Neem contact met ons op.

SDi-5 Badge

SDi Level 5: Spiral Wizard
Een ‘Spiral Wizard’ status krijgt u niet zo maar. Het wordt verstrekt aan diegenen die het langst met SDi werken, het meeste SDi werk hebben gedaan en die werkelijk weten waarover ze het hebben! Als ‘Wizard’ bent u ‘Master’ op alle niveaus binnen de Spiral in verscheidene contexten. Uw bijdrage aan de SDi community is substantieel en veelbetekenend. Daarnaast heeft u veel impact op verschillende individuen, organisaties, gemeenschappen in zowel een nationale als internationale context. En u beseft dat Level 5 niet het einde van uw ontwikkelpad is: u rust in het besef dat u leeft en werkt in een wereld die niet helemaal doorgronden kan worden, maar waarin u wel kunt doen wat u te doen heeft… Meer weten? Neem contact met ons op.