Overzicht Waardesystemen

Binnen Spiral Dynamics Integral worden er 8 waardesystemen onderscheiden.
Elk waardesysteem heeft unieke kenmerken, krachten, talenten en valkuilen.
Hieronder een schematisch overzicht van de 8 waardesystemen.
Daaronder nog een tabel met de belangrijkste kenmerken van de 8 waardesystemen.

 Spiral Nederlands v10

Belangrijkste Kenmerken Waardesystemen

In onderstaand schema worden de belangrijkste kenmerken van de
verschillende waardesystemen met elkaar vergeleken.