Kenmerken Beige Waardesysteem

Op deze pagina treft u puntsgewijs de belangrijkste kenmerken aan van het Beige waardesysteem. Klik op een onderwerp om de onderliggende tekst zichtbaar te maken.
De afbeelding rechts is een voorbeeld van een organisatievorm passend bij het Beige waardesysteem.

Wat is de essentie van het Beige Waardesysteem?

Kernwaarden:
Automatisch, basaal, instinctief
Paradigma:
Overleving: “Ik overleef”
Wereldbeeld:
De wereld is natuurlijk en instinctief.
Levensthema:
Bevredigen primaire levensbehoeften & voortplantingsdrift.
Levensinstelling:
Kunnen overleven in de natuurlijke leefomgeving.

Wat is de oorsprong van het Beige Waardesysteem?

Periode:
150.000 jaar geleden (bij homo sapiens)
Plaats:
Irak: Oost-Afrikaanse savanne
Grondleggers:
Homo habilis (2 miljoen jaar geleden)

Wat ontwikkelt zich in de mens bij activering van het Beige waardesysteem?

Motorische vaardigheden, eerste aanleg tot anticiperen

Wat zijn kenmerken van de historische ontwikkeling van het Beige waardesysteem?

Energiebronnen:
Spierkracht, vlees en voedsel i.h.a.
Hoogtepunten:
Verspreiding van menselijke soort over alle continenten
Dieptepunten:
Staat van ontreddering door (natuur)rampen en ziektes
Economie:
Geen
Religie:
Geen
Cultuurthema:
Geen
Kunststromingen:
Geen
Leiders:
Geen
Uitvinding:
Aardewerk en gebruiksvoorwerpen gemaakt van stenen en uit botten (krabbers, messen)
Vernieuwing:
Gebruik van vuur en bouw van tijdelijke schuilplaatsen

Wat zijn manifestaties van Beige als het dominante waardesysteem in onze leefomgeving?

Leefgemeenschapsvormen:
Solitair bestaan of optrekken in losse kudde-achtige verbanden
Leefgemeenschappen:
Geen
In Nederland:
Zwervers, drugs- en alcoholverslaafden, geestelijk gehandicapten, bedlegerige en terminale patiënten

Wat zijn de algemene kenmerken van het Beige waardesysteem?

  • Sterke reflexen en hoogontwikkelde fysieke zintuigen
  • Biologisch, fysiologisch en gevoelsmatig gedreven
  • Instinctief en motorische vaardigheden

Hoe herken je de aanwezigheid van Beige?

Beige herken je aan de behoefte en noodzaak niet zelfstandig in leven te kunnen blijven. Er is noodzaak om verzorgd te worden. Zelf-zorg is door ramp, pathologie of andere zaken lastig en hulp bieden is nodig om te overleven.

Hoe herken je de afwezigheid van Beige?

De meest basale vormen van overleving zijn niet aan de orde en de primaire levensbehoeften zijn bevredigd.

Hoe ga je om met het Beige waardesysteem?

Mensen die sterk gecentreerd zijn in Beige kunnen moeilijk zelfstandig overleven en dienen verzorgd en ondersteund te worden. Om Beige “gezond” te kunnen laten gedeien dient er voor basale veiligheid te worden gezorgd: helpen mensen te “overleven”. In het geval van terminale omstandigheden zorgen voor stervensbegeleiding.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Beige waardesysteem?

Meest basale voedingsvormen zoals eten, drinken, rust, onderdak, etc.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Beige waardesysteem?

Alles wat de basale overlevingsbehoeften nog verder ondermijnt.

Vanuit essentie is Beige niet goed of fout. Beige is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Beige.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Beige Waardesysteem?

Zelfstandig in staat zijn om te overleven en goed en gezond voor jezelf te zorgen.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Beige Waardesysteem?

Niet zelfstandig in staat zijn om te overleven en goed en gezond voor jezelf te zorgen: eet- en slaapstoornissen, zwervend bestaan leiden, drugsverslaafd zijn, terminaal ziek zijn, etc.

Welke vooroordelen kunnen andere waardesystemen hebben als ze kijken naar het Beige waardesysteem?

Alle waardesystemen kunnen Beige zien als afhankelijk en onraadzaam, als hulpbehoevend, maar ook als een vorm van onredelijkheid in overlevingsdrang.

Van Leiderschapskenmerken vanuit het Beige Waardesysteem is in principe nog geen sprake, aangezien leiding slecht onbewust en hooguit aan het zelf geschiedt.

Wat zijn passende interventies als je te maken hebt met individuen of groepen die gecentreerd zijn in het Beige waardesysteem?

Samenwerken
In Beige is er geen sprake van samenwerking. Het is ieder voor zich. Zodra men samenwerkt om te overleven is er al sprake van de grondbeginselen van Paars.
Vertrouwen kweken
Vertrouwen kweek je door letterlijk de “voeding” te geven die nodig is. Laat zien dat je er alleen voor deze persoon bent.

Bekijk filmfragmenten die volgens ons typisch Beige elementen bevatten
Omdat Beige in essentie een pre-verbaal waardesysteem is zijn er geen gezegden die gekoppeld kunnen worden aan dit waardesysteem.