Kenmerken Rode Waardesysteem

Op deze pagina treft u puntsgewijs de belangrijkste kenmerken aan van het Rode waardesysteem. Klik op een onderwerp om de onderliggende tekst zichtbaar te maken.
De afbeelding rechts is een voorbeeld van een organisatievorm passend bij het Rode waardesysteem.

Wat is de essentie van het Rode Waardesysteem?

Kernwaarden:
Egocentrisch, exploitatief, impulsief
Paradigma:
Macht: “ Ik bepaal”
Wereldbeeld:
De wereld is een jungle, het recht van de sterkste geldt.
Levensmotto:
“Ik zet mezelf neer zonder rekening te houden met anderen.”
Levensthema:
Direct bevredigen van driftsleven en opkomen voor eigen belang.
Levensinstelling:
Ik vertrouw alleen mijzelf en wat ik wil, wil ik nu.

Wat is de oorsprong van het Rode Waardesysteem?

Periode:
10.000 jaar geleden (bewerking van koper)
Plaats:
Nabije Oosten
Grondleggers:
Mesopotamiërs
Als reactie op:
Als de veiligheid, zekerheid en geborgenheid van de groep (de Paarse thema’s) bevredigend zijn, komt er energie vrij. Het individu ontdekt zijn eigen wil, krijgt behoefte aan autonomie, maakt zich los van de veilige (familie)omgeving en weet zijn wil moedig aan zijn omgeving op te leggen. Paarse samenhang, veiligheidsdrang en bijgeloof bieden geen ruimte voor persoonlijke inbreng en autonomie. Als je het anders wilt, heb je het te doen door het buiten de stam te zoeken óf het stamhoofd af te zetten. De geloofwaardigheid van Paarse leiders wordt ondermijnd. En als je één leider afzet, waarom dan ook niet die van de nabij gelegen stam? Rivaliteit om leefgebieden en bezit beloont de sterkste. Boosheid ontstaat en macht en begeerte als middelen voor zelfontwikkeling, persoonlijke verrijking en het uitbreken uit de veilige omgeving is geboren.

Wat ontwikkelt zich in de mens bij activering van het Rode waardesysteem?

Ik-besef, persoonlijke wilskracht en moed

Wat zijn kenmerken van de historische ontwikkeling van het Rode waardesysteem?

Energiebronnen:
Hout gestookte ovens, slaven, paarden en windenergie (zeilboten)
Hoogtepunten:
Winnen van metaalertsen, heroïsche veldtochten, heldendom, opkomst van de handel en (verzets-)helden
Dieptepunten:
Oorlogen, revoluties, dictaturen, criminaliteit, verkrachtingen, zinloos geweld, terrorisme
Economie:
Winnen en verwerken van metaalertsen, ruilhandel van schaarse gebruiks- en siervoorwerpen
Religie:
Verering van en offeren aan zelfzuchtige en wraakzuchtige goden
Cultuurthema:
Verheerlijking van alleenheersers en goden
Kunststromingen:
Egyptische, Hellenistische, Romaanse en Etruskische kunst
Leiders:
Krijgsheer, alleenheerser en dictator
Uitvinding:
Wapens en siervoorwerpen
Vernieuwing:
Koopmanschap, krijgskunst, winnen van metaal-ertsen

Wat zijn manifestaties van Rood als het dominante waardesysteem in onze leefomgeving?

Leefgemeenschapsvormen:
Stamverbanden onder leiding van krijgsheer, dictatoriaal geregeerde staten
Leefgemeenschappen:
Birma, Noord Korea, Turkmenistan, Haïtie, Liberia, Somalië
In Nederland:
Hangjongeren, criminele bendes, feodaal georiënteerde immigranten uit de Antillen, Kaap Verdië en het Marokkaanse Rif gebergte, bewoners van woonwagenkampen

Wat zijn de algemene kenmerken van het Rode waardesysteem?

 • Machtsimpulsen & – vertoon
 • Ik-besef, dominantie, kracht & overheersing
 • Streven naar zelfbehoud en respect
 • Vrij van schuld en schaamte
 • Snelheid & impulsiviteit
 • Lef (Guts ‘n Glory!)
 • Trouw aan diegenen die tot vrienden worden gerekend
 • Besluitvaardigheid & daadkrachtig
 • Handhaving door sancties
 • Passie: “We’re on a mission!”
 • No-nonsens: “Als je niet voor ons bent, ben je tegen ons”
 • Urgentie, de zaak/jezelf belangrijk maken: “Your playing small doesn’t serve the world!”

Hoe herken je de aanwezigheid van het Rode waardesysteem?

Rood herken je aan de energie, de drive die iets voortbrengt; de assertiviteit die ermee gemoeid is en het vermogen om gemakkelijk beslissingen te nemen en deze door te zetten. Rood is actiegericht, niet analyse- of relatiegericht. Rood is strijden met open vizier met als doel: iets neerzetten.

Hoe herken je de afwezigheid van Rood?

Gebrek aan actie, afhankelijkheid, geen autonomie in de groep, er worden geen beslissingen genomen, geen grenzen gesteld en alles kabbelt een beetje voort. De groep als geheel is aansprakelijk en aanspreekbaar, maar niet het individu. Slachtofferschap is een thema en er is gebrek aan eigenaarschap. Sfeer wordt vaak getypeerd als vrijblijvend, niet sprankelend, ingedut en slappe hap.

Hoe ga je om met het Rode waardesysteem?

Rood wil je tegenkomen; wil respect afdwingen en gerespecteerd worden door te handelen. Rood verwacht persoonlijke loyaliteit.

Wat zijn motiverende prikkels voor het Rode waardesysteem?

Acties oppakken – gewoon gaan doen. Directe beloningen. Respect tonen. Macht geven. Onvoorwaardelijke steun van ‘eigen’ mensen. In beweging komen; eigen verantwoordelijkheid als thema uitleven. Confronteren met respect; niet uit de weg gaan of vergoelijken. Kracht en onverschrokkenheid tonen. Vijandbeelden en ingroup creëren.

Wat zijn demotiverende prikkels voor het Rode waardesysteem?

Ontrouw en gebrek aan respect. Geen verantwoordelijkheid nemen voor gevolgen van acties. Slappe of laffe houding aannemen, twijfel over eigen kracht tonen. Gedrag van ‘outsider’ vertonen. Gevestigde machtsposities ontkennen. Excuses maken.

Vanuit essentie is Rood niet goed of fout. Rood is er gewoon. En we onderscheiden gezonde en ongezonde manifestaties van Rood.

Wat zijn gezonde manifestaties van het Rode Waardesysteem?

Assertief, in beweging brengen, durf tonen, in het hier en nu direct en respectvol acteren op wat gedaan moet worden. Duidelijke grenzen stellen en urgentie aangeven. Je eigen mening inbrengen.

Wat zijn ongezonde manifestaties van het Rode Waardesysteem?

Ongenuanceerd. Ongeduldig, lomp, flap uit. Te eerlijk. Drammerig. Impulsief, onredelijk.
Ten koste van anderen eigen gewin of eigen gelijk willen behalen; door roeien en ruiten gaan; slechts rekening houdend met jezelf.

Welke vooroordelen kunnen andere waardesystemen hebben als ze kijken naar het Rode waardesysteem?

 • Paars kan Rood zien als doelloos uithollen van alles wat opgebouwd is, ter eer en meerdere glorie van zichzelf. Respect afdwingen wat slechts eerzucht is, omdat het ware respect gaat over respect voor je verleden, niet voor wie je bent.
 • Blauw kan Rood zien als Olifant in de porseleinkast, zonder besef van regels en structuur. Leeft niet voor een beter systeem, maar slechts voor zichzelf. Blauw vindt Rood onverantwoordelijk.
 • Oranje kan Rood zien als ad hoc, te snel, te direct reagerend zonder na te denken en een groter plan te hebben, waarbinnen deze irrationele actie past. Oranje vindt Rood Dom.
 • Groen kan Rood zien als dictatoriaal. Als een harde, te kort door de bocht, ongenuanceerde conflictzoeker.
 • Geel kan Rood zien als egoïstisch en kan zich hierover ook verwonderen. De zelfzuchtigheid van Rood die het grotere plaatje niet ziet en daardoor de nuance niet kan zien, wordt door Geel slecht begrepen.

Wat zijn Leiderschapskenmerken vanuit het Rode Waardesysteem?

 • Op eigen autoriteit beslissingen durven nemen en zich onafhankelijk opstellen.
 • Autonoom optreden, knopen doorhakken, keuzes maken en direct zijn.
 • Urgentie creëren, tempo meegeven, tempo houden, executiekracht hebben, alert zijn.
 • Aanspreken, confronteren, beestje bij naampje noemen – en ook zaken durven aankaarten waarmee je je minder populair maakt.
 • Daadkracht tonen, dingen niet alleen bedenken, maar ook doen.

Wat zijn passende interventies als je te maken hebt met individuen of groepen die gecentreerd zijn in het Rode waardesysteem?

Samenwerken
Laat zien dat we op elkaar kunnen bouwen, dat we samen sterk staan, en we ons er samen doorheen slaan – en dat we zo gaan overwinnen. Laat elkaar niet vallen.
Vertrouwen kweken
Laat zien dat je je mannetje (M/V) staat: dat je lef hebt, dat je durft, dat je stevig staat. En zorg ervoor dat je WYSIWYG (What You See Is What You Get) bent: oprecht en geen dubbele agenda’s. Laat merken dat je loyaal bent en voor de ander kiest als het er echt op aan komt. “Zeggen wat je Denkt en Doen wat je Zegt”.
Confronteren
Direct doorpakkend op de man (M/V). Duidelijk en zonder omwegen in stevig tempo zeggen waar het op staat. Kort en krachtig confronteren.

Bekijk filmfragmenten die volgens ons typisch Rode elementen bevatten
Als je het lastig vindt om je positief te verhouden tot het Rode waardesysteem, lees dan eens de onderstaande gezegden om de algemeen geaccepteerde wijsheid te kunnen ervaren van Rood.

 • De eerste klap is een daalder waard
 • Je kan niet de kool en de geit sparen
 • Een brutaal mens heeft de halve wereld
 • Men moet het ijzer smeden als het heet is
 • Onder druk wordt alles vloeibaar
 • Zorg dat de eerste ruzie niet de laatste is
 • What doesn’t kill you makes you stronger
 • Carpe diem!
 • Boter bij de vis
 • Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
 • De koe bij de horens vatten / de handen uit de mouwen steken
 • Van dik hout zaagt men planken
 • Van je hart geen moordkuil maken
 • Spijkers met koppen slaan
 • Waar gehakt wordt, vallen spaanders
 • Zonder wrijving geen glans