Introductie Spiral Dynamics Integral (SDi)

Spiral Dynamics Integral (SDi) is een theoretisch en pragmatisch model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en veranderprocessen. Kennis van SDi is uitermate waardevol om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften (waarden en drijfveren) van individuen, teams, organisaties en samenleving en om deze optimaal en effectief op elkaar af te stemmen. Het model kent vele toepassingen. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Toepassingen. Hieronder en op onderliggende pagina’s treft u een korte uitleg van de basistheorie aan.

SDi Logo 3

SDi geeft ons een begrippenkader en een perspectief waarmee complexe menselijke vraagstukken helder in kaart kunnen worden gebracht en van waaruit een nieuwe visie op de samenleving op organisaties en groepen mensen kan worden ontwikkeld en vormgegeven. Het door SDi aangereikte veranderinstrumentarium kenmerkt zich door zijn integraliteit, helderheid en compassie met alle actoren. SDi heeft wereldwijd zijn werking bewezen als begrippenkader en instrumentarium om transformaties op individueel niveau, binnen teams en organisaties en binnen bevolkingsgroepen en samenlevingen vorm te geven.

SDi kent drie belangrijke fundamentele pijlers:

  1. de Waardesystemen (ook wel drijfveren en kleuren genoemd)
  2. de Veranderdynamiek (het onderdeel deel van SDi dat beschrijft hoe verandering en ontwikkeling werkt)
  3. de Integrale Theorie (pragmatisch model van Ken Wilber dat aangeeft hoe persoonlijke, organisatorische en maatschappelijke ontwikkeling continu in wisselwerking met elkaar zijn)

Naast bovenstaande pijlers kent SDi ook enkele belangrijke basisprincipes die waardevol zijn om de essentie en toepassingsmogelijkehden van SDi goed te doorgronden.

Meer informatie over één van de pijlers en over de basisprincipes is te vinden op hun eigen pagina’s. Klik op een banner hieronder om direct naar een voor u interessante pagina te gaan.

Tenslotte, SDiNL is een initiatief van Synnervate, het officiële, door Dr. Don Beck erkende, SDi certificeringinstituut in Nederland, in samenspraak met het Center for Human Emergence in Nederland, als vertegenwoordiging van het gedachtengoed van Spiral Dynamics integral. Hierdoor staan wij garant voor de kwaliteitsborging van het oorsponkelijke werk van Prof. Clare W. Graves. De oorsprong van het gedachtegoed delen wij graag met u. Klik op de banner Oorsprong hieronder om er meer over te lezen.

SDiNL Banner vMemes

SDiNL Banner Change

SDiNL Banner Integral

SDiNL Banner Principes

SDiNL Banner Oorsprong