Spiral Dynamics Integral Bronnen

Om deze website te maken zijn vele internetbronnen, boeken, artikelen, films en SDi-gerelateerde organisaties geraadpleegd. Op de onderliggende pagina’s vindt u een overzicht van de belangrijkste en voor ons meest waardevolle bronnen.

  • De links-pagina geeft een overzicht van door ons erkende SDi-gerelateerde organisaties. Ook treft u hier andere interessante links aan die verwijzen naar aanvullende leerzame, leuke en inspirerende informatie over SDi.
  • U kunt zich verder verdiepen in de theorie en pragmatische toepassing van het gedachtegoed via de titels die vermeld staan op onze boeken en artikelen pagina’s.
  • Tenslotte is de pagina met SDi gerelateerde filmfragmenten ook van harte aan te bevelen.