Spiral Dynamics Integral Bronnen

Om deze website te maken zijn vele internetbronnen, boeken, artikelen, films en SDi-gerelateerde organisaties geraadpleegd. Op de onderliggende pagina’s vindt u een overzicht van de belangrijkste en voor ons meest waardevolle bronnen.

  • De links-pagina geeft een overzicht van door ons erkende SDi-gerelateerde organisa