Disclaimer Nederlands:

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website en in onze nieuwsbrieven te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal onrechtmatig wordt gebruikt, verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

Deze website heeft een Creative Commons CC-BY-NC-SA: Attribution-NonCommercial-ShareAlike licentie. Dit betekent dat het anderen toegestaan is om ons werk op niet-commerciële basis te bewerken, te verspreiden en verder door te ontwikkelen. Men dient ons daarbij te vermelden als bron en tevens dient men nieuwe creaties onder dezelfde CC licentie condities te publiceren.