Disclaimer Nederlands:

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website en in onze nieuwsbrieven te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal onrechtmatig wordt gebruikt, verzoeken wij om contact met ons op te nemen.

Deze website heeft een Creative Commons CC-BY-NC-SA: Attribution-NonCommercial-ShareAlike licentie. Dit betekent dat het anderen toegestaan is om ons werk op niet-commerciële basis te bewerken, te verspreiden en verder door te ontwikkelen. Men dient ons daarbij te vermelden als bron en tevens dient men nieuwe creaties onder dezelfde CC licentie condities te publiceren. Klik hier voor meer informatie over deze licentie.

 

Disclaimer English:

We have made every reasonable effort to determine the legitimate owners and copyright holders of digital text and images that are being used on this website and in our newsletters. If, in your opinion, any text or digital objects published by us represent an infringement of your rights, you can contact us.

This website is licensed under the Creative Commons CC-BY-NC-SA: Attribution-NonCommercial-ShareAlike license. This license lets others remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as they credit us and license new creations under identical CC terms. Click here for more information on this license.